Tillbaka till söksidan

Hur gör jag om jag vill avsluta mitt lån?

Om du vill lösa ditt billån kontaktar du den handlare som du köpte bilen av för aktuell skuld. Tänk på att när du löser ditt lån i förtid kan förmåner till vissa av våra paketprodukter falla bort och återgå till ordinarie pris. Detta då rabatterna är knutna till paketen som hör till lånet.