Tillbaka till söksidan

Hur hanteras kommande överföringar?

Kommande överföringar kan du beställa max 365 dagar framåt i tiden. Har du flera kommande överföringar från samma konto och samma dag utförs de i den tidsordning som de är upplagda. Pengarna finns på mottagarkontot den dagen överföringen ska ske.

Överföring till mottagarkonto i annan bank
Pengarna finns på mottagarkontot den dagen överföringen ska ske. Om en kommande överföring är satt till en lördag, söndag eller helgdag kommer den att finnas tillgänglig på mottagarkontot närmaste efterkommande bankdag.