Tillbaka till söksidan

Måste jag betala en första förhöjd hyra?

Det finns inga lagkrav som kräver en första förhöjd hyra, men i de flesta fall kräver uthyraren det som en säkerhet för objektet. Fördelen är att hyran blir lägre under de resterande månaderna. Redovisningen för den första förhöjda hyran ska periodiseras över leasingkontraktets löptid.