Tillbaka till söksidan

Vad händer efter leasingperiodens slut?

Efter avtalstidens slut lämnar du tillbaka bilen till den Volvo- eller bilhandlare som du tecknat privatleasingavtalet med. Eventuella skador samt körsträcka utöver budgeterad kan tillkomma som kostnad vid återlämnandet av bilen.