Viktigt inför besiktningen vid återlämning

Bilen ska återlämnas i avtalsenligt skick. Kontrollera därför i god tid om det finns några skador på bilen och och kontakta försäkringbolaget för att åtgärda dessa innan återlämning. Om du har anmält en skada till försäkringsbolaget som inte åtgärdats ska en ifylld skadenmälan lämnas in med bilen. Vid återlämnandet är föraren ansvarig att upplysa mottagaren om skador och andra anmärkningar som är kända vid återlämningstillfället. Eventuella skador som inte har anmälts till försäkringsbolag kommer att debiteras.