Så påverkar Bonus Malus dig

Vi går igenom hur de nya skattereglerna kring Bonus Malus påverkar dig och din ekonomi, beroende på vilken bil du kör. Men också möjligheterna det innebär för dig som kör eller funderar på att skaffa en elbil.

Vad är Bonus Malus?

Bonus malus-systemet infördes 2018 för att gynna så kallade miljöfordon. Från och med 1 april 2021 trädde nya regler i kraft som höjer bonus ytterligare. Bonus innebär ett stöd för den som köper personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar med låg klimatpåverkan. Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar.

Så fungerar de nya reglerna:

För alla bilar som registreras efter den 1 april 2021 gäller nya regler. 

  • Gränsen för klimatbonus sänks från 70 till 60 gram koldioxid per kilometer.
  • Bonusen för rena elbilar höjs från 60 000 kronor till 70 000 kronor.
  • Bonus för laddhybrider sänks med cirka 10 000 kronor, maximalt 25 procent av bilens värde.
  • En högre fordonsskatt för alla koldioxidgram som överstiger värdet 90, vilket ger något högre förmånsvärde och i sin tur högre social avgift för företag.
  • Gränsen för när den högre nivån av det förhöjda koldioxidbeloppet tas ut sänks från 140 till 130 gram.
  • Beloppen som ingår i det förhöjda koldioxidbeloppet höjs med 25 kronor per gram koldioxid
  • Det förhöjda beloppet höjs då från 82 till 107 kronor upp till 130 gram per kilometer och från 107 till 132 kronor vid koldioxidutsläpp över 130 gram.

 

Några praktiska räkneexempel

Det innebär i praktiken att de största SUV-modellerna som till exempel en Volvo XC90 T8 inte kommer att kunna få en klimatbonus då de ligger högre än 60 gram i utsläppsvärde. 

Laddhybriderna påverkas mest 

En Volvo V60 T6 Laddhybrid kommer från årsskiftet att få en högre kostnad på 260 kronor kopplat till förmånsvärdet och från den 1 april också en ökning med 280 kronor per månad i lägre miljöbonus. Med de nya reglerna blir då totalkostnaden 540 kronor högre jämfört med dagens regelverk.

Starta en dialog med oss

Har du frågor eller kommentarer om denna artikel? Hör av dig till tycktill@carpay.se