Så fungerar elbil som tjänstebil

Andelen laddbara tjänstebilar bilar som Ziklo Fleet Services (fd CarPay Fleet) leasar ut har mer än fördubblats under de senaste fem åren. Bara under det senaste året har framförallt andelen rena elbilar skjutit i höjden. Men vad är det som driver utvecklingen? Är det biltillverkare, klimatångest eller leasingföretagen själva som ligger bakom? Vi frågade Johan Linder, marknads- och affärsområdeschef för Ziklo Fleet Services, huruvida de har haft en roll att spela i övergången.

– Vi på Fleet Services pushar faktiskt varken för elbil eller någonting annat. Vår roll är att informera och ge råd utifrån kundens egna önskemål och möjligheter. Det kan vi göra både från ett praktiskt och ett ekonomiskt perspektiv. Kunden vill gärna göra det praktiska valet, men det finns också en brytpunkt där det ekonomiska argumentet blir starkt nog att övervinna det praktiska. Och det är vad som har hänt med elbilen just nu, berättar Johan. 

”Om du hade frågat tjänstebilisterna för 5 år sedan om de trodde att de skulle köra elbil idag hade de sagt: Aldrig i livet.”

– Det finns såklart de som har valt elbil ur ett hållbarhetsperspektiv, men den andelen är försvinnande liten tyvärr. De flesta som har valt elbil hos oss under de senaste åren har gjort det tack vare incitament och ett ökat skattetryck på fossildrivna fordon. Sedan bonus malus infördes har fordonskatten på en dieselbil i vissa fall gått upp med över 800 procent! Tittar vi på elbilar har priset snarare gått åt det andra hållet.

Satsningen som förändrade spelplanen

Bonus malus är en satsning på laddbara bilar som infördes av regeringen 2018. Den innebär att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus, medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt. Johan förklarar att det inte är en förändring som har skett över en natt. 

– De flesta nöjde sig med att ta klivet över till laddhybrid till en början. Men då förmånsvärde-justeringen gjordes förra sommaren blev det ekonomiskt mycket smartare att välja rena elbilar. Då började även laddhybriderna bytas ut. Idag ligger vi på runt 40 procent rena elbilar och 40 procent hybridbilar. Jämför vi det med tiden före bonus malus var andelen rena elbilar i princip obefintlig. Men för att vara rättvis fanns det ju knappt något utbud av rena elbilar då heller.

Johan är allmänt positiv till regeringens insats, även om han gärna hade sett att de tog större hänsyn till vart samhället befinner sig i tiden.

– Rent spontant tycker jag det är bra. Men förändringen har tryckts igenom lite för snabbt. Det är mycket som borde ha funnits på plats redan innan de införde skattetrycket; infrastrukturen för laddning är ju fortfarande påväg upp till exempel. Det är bra att man tvingar fram en förändring för annars händer ingenting. Men om du hade frågat tjänstebilisterna för 5 år sedan om de trodde att de skulle köra elbil idag hade de sagt: ”Aldrig i livet”. Det ska mycket till för att ändra människors beteende och uppfattning om bilen som verktyg, redskap och frihet.

Fleet Services har lång erfarenhet och bred kompetens i hur företag effektivt kan hantera sina tjänstebilar. Är du intresserad av att ta del av Fleet Services verktyg och tjänster samt hur vi kan hjälpa dig med förenkla din fleethantering (alt. tjänstebilshantering)?

Kontakta oss via telefon eller hemsidan så hjälper vi dig vidare!

Starta en dialog med oss

Har du frågor eller kommentarer om denna artikel? Hör av dig till tycktill@carpay.se