Policy för cookies och liknande funktioner när du loggar in hos CarPay

Vi på Ziklo Bank AB ("Ziklo Bank", "vi" eller "oss") använder cookies och liknande funktioner (”funktioner”) som ger oss information om din enhet och lagrar information på din enhet, t.ex. din dator, mobil eller surfplatta. De funktioner vi använder är nödvändiga för att tillhandahålla en tjänst som du uttryckligen har begärt varför ditt samtycke inte behövs. Vi har enbart funktioner som faktiskt krävs för att våra tjänster ska fungera och informationen som samlas in används inte till något annat än just det.

Vi bryr oss om din integritet och vill att du ska känna dig trygg när du som kund använder vår app och loggar in på våra hemsidor. Om du använder våra hemsidor utan att logga in gäller istället vår cookiepolicyn för hemsidor. Kontakta oss om du har några frågor angående vår användning av funktioner. När vi behandlar uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som individ informerar vi om det i vår dataskyddspolicy.

Sammanfattning – varför använder vi cookies?

Vi behöver använda funktioner för att:

Om du klickar på länkarna ovan hittar du mer detaljerad information om vår användning av cookies.

Dina rättigheter – När vi använder funktioner har du vissa rättigheter, såsom rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Nedan i denna text får du mer detaljerad information gällande denna rättighet.

Ansvarig för användning av funktioner och kontaktuppgifter

Vi på Ziklo Bank AB med organisationsnummer 556069-0967 ansvarar för användningen av funktioner när du som är kund använder vår app och är inloggad på våra hemsidor.

Du får gärna kontakta oss om du har några frågor om vår användning av funktioner eller vill invända mot att vi använder funktioner. Du når oss på integritetsskydd@ziklo.com eller på vårt telefonnummer +46 (0) 31-83 89 30. Vår postadress är Box 198, 401 23 Göteborg, Sverige.

Vissa cookies fortsätter att användas efter ditt besök

Vissa funktioner (s.k. ”permanenta cookies”) kommer att fortsätta användas av din webbläsare även mellan sessioner, d.v.s. efter att du har besökt våra hemsidor, medan andra funktioner (s.k. ”temporära cookies” eller ”session cookies”) endast används tillfälligt. I tabellerna nedan kan du läsa en mer detaljerad beskrivning av hur länge vi använder respektive funktion.

Du kan undvika funktioner

  • Genom inställningar i din webbläsare kan du blockera vissa typer av funktioner. I så fall nekar din webbläsare automatiskt användning av dessa funktioner eller informerar dig varje gång en hemsida (som någon av våra) begär att få använda den typen av funktioner.

  • Efter ditt besök kan du granska och radera de permanenta cookies som har lagrats på din webbläsare.

Om du blockerar eller raderar nödvändiga funktioner kommer appen/hemsidorna inte att fungera som tänkt och du kommer inte kunna använda appens/hemsidornas alla funktionaliteter. Nedan har vi förklarat vad som händer om du blockerar eller raderar sådana funktioner.

Du har rätt att klaga

Om du vill ha mer information om funktioner, tillåten hantering av funktioner eller vill lämna klagomål om vår hantering kan du kontakta tillsynsmyndigheten för funktioner. I Sverige är det Post- och telestyrelsen

Funktioner som används när du som kund använder vår app eller inloggat läge på våra hemsidor


För att hjälpa dig om appen inte fungerar

  • För att hjälpa dig om appen inte fungerar använder vi funktioner för att hämta information om eventuella krascher, om du inte tackat nej till det.

Lagringstid: Informationen sparas i 90 dagar från när kraschen skedde.

Om du blockerar/raderar dessa funktioner kan vi inte hjälpa dig om appen inte fungerar.

För att du ska kunna skicka säkra meddelanden till oss

  • För att du ska kunna skicka säkra meddelanden använder vi en funktion som säkerställer att meddelandet kan skickas. Funktionen samlar in information om ditt meddelande, t.ex. ditt namn, innehållet i ditt meddelande, det språk du valt för din browser, vilken browser du har och vilken version av browsern du har.

Lagringstid: Funktionen används bara under tiden du skickar säkra meddelanden.

Den här funktionen är inte en klassisk cookie som kan blockeras utan är en nödvändig funktion.

För att hålla dig inloggad

  • För att hålla dig inloggad. Om du glömmer att logga ut eller stänga ner din webbläsare/appen kommer du att loggas ut automatiskt.

Lagringstid: Slutar användas ner du stängt ner webbläsaren/appen och efter att du blivit automatiskt utloggad.

Den här funktionen är inte en klassisk cookie som kan blockeras utan är en nödvändig funktion.

För appen och hemsidans funktionalitet

  • För att hålla reda på din session använder vi en tillfällig funktion. Funktionen skapar ett unikt ID för din session och gör att hemsidan/appen fungerar på bästa sätt genom att känna igen dig under besöket.

Lagringstid: Slutar användas när du har stängt ner webbläsaren/appen.

  • För att skicka notiser till din enhet (t.ex. mobil). När du använder appen och har godkänt att få sådana notiser.

Lagringstid: Används så länge du har appen.

  • För att anpassa hemsidan/appen beroende på om du besöker oss på en mobil, dator eller annat använder vi en funktion som samlar in information om din enhet. Utifrån sådan information anpassar vi vyn så att du ser hemsidan/appen i den layout som är lämplig för enheten du använder.

Lagringstid: Slutar användas när du har stängt ner webbläsaren/appen.

Den här funktionen är inte en klassisk cookie som kan blockeras utan är en nödvändig funktion.

Denna policy för cookies och liknande funktioner fastställdes av
Ziklo Bank AB den 2024-03-12.