Tillbaka till söksidan

Varför ställer ni frågor om kundkännedom?

Vi, liksom alla banker i Sverige, är enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism skyldiga att ha god kännedom om våra kunder. Därför måste vi ställa frågor om dig som kund och dina förväntade transaktioner. Den information vi får om dig behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretessen och personuppgiftslagen.

Läs mer om penningtvättslagen på Ziklo.com