Vi förklarar de vanligaste ekonomiska begreppen

Det finns många och krångliga begrepp inom bil- och finansvärlden. Och handen på hjärtat är det kanske inte världens roligaste eller lättaste att sätta sig in i. Därför har vi samlat några vanliga ord mellan A till Ö med en förklaring.

Amortering är ett månadsbelopp som du betalar av på ditt lån. Det innebär att lånet minskar och därmed också dina räntekostnader eftersom de baseras på lånets storlek. Fördelen att amortera är att du blir mindre känslig för räntehöjningar eller minskad inkomst. Du ofta välja mellan rak amortering eller annuitetslån. 

Annuitetslån innebär att du betalar ett belopp varje månad tills dess att lånet är återbetalt. Amortering och ränta är då inkluderat och delat på antal månader som skulden återbetalas på. När skulden minskar minskar även räntan och du betalar av mer på själva lånet, men har samma månadsbelopp oavsett om räntekostnaden minskar. Fördelen är att du får koll på hur mycket du ska betala varje månad. 

Bonus-malus är en fordonsskatt som trädde i kraft den 1 juli 2018. Väljer du en bil med låga utsläpp får du en bonus med högsta belopp på 60 000 kronor. Väljer du däremot en bil som drivs med bensin eller diesel får du en malus, en förhöjd fordonsskatt som kan öka skatten med flera tusenlappar om året beroende på mängden utsläpp av koldioxid. Bonus-malus-systemet gäller nyinköp av lätta fordon som registrerades efter den 1 juli 2018. Under 2021 förväntas nya skatteregler komma som påverkar bonus och malus ytterligare.

Genom att amortera är du bättre förberedd inför räntehöjningar eller ändrad inkomst.

En digital plånbok innebär att du ansluter ditt kort till en betaltjänst så att du kan betala med din mobil istället genom att kortet blir digitalt. Du blippar det precis som med det fysiska kortet, som du istället kan lämna kvar hemma.  

Om du har en förmånsbil där företaget även betalar drivmedlet så blir förmånsvärdet som du betalar skatt för högre. Drivmedelsförmånen värderas enligt nuvarande skatteregler till 1,2 gånger marknadsvärdet inklusive moms.

Effektiv ränta innebär den ränta som du ska betala plus tillkommande avgifter som avi- och uppläggningsavgifter. Den effektiva räntan ska alltid anges som årsränta i procent. Ett exempel: Du vill låna 100 000 kronor med rak amortering i fem år och med en ränta på 5 procent. Lånet ska betalas varje månad. Med en uppläggningsavgift på 300 kronor och en aviavgift på 25 kronor varje månad blir den effektiva räntan 5,85 procent, det vill säga 0,85 procentenheter högre än själva överenskomna räntan. Efter fem år kommer du att ha betalat 114 508 kr för ditt lån.

Effektiv ränta

"Det är räntan som ska betalas plus avgifter som avi- och uppläggningsavgifter."

Finansiell leasing innebär att företaget betalar en fast månadskostnad till uthyraren och att företaget som leasar bilen själv tar ansvar för fordonet, inklusive drivmedel och underhåll. Det här är den vanligaste typen av leasing i Sverige för företag. 

Förmånsvärdet är den skatt som en förare med tjänstebil ska betala för att använda bilen privat. Du kan räkna ut ditt förmånsvärde på Skatteverket.

Vanligen betalar man en första förhöjd hyra/leasingavgift i samband med ett nytt leasingavtal. Det finns inga lagkrav som kräver en första förhöjd hyra, men i de flesta fall kräver uthyraren det som en säkerhet för objektet. Fördelen är att hyran blir lägre under de resterande månaderna.

Insättningsgaranti på sparkonto innebär att staten skyddar de pengar du sätter in hos banker upp till ett visst belopp.

Istället för att låna med ett restvärde som kan ändras när bilen ska säljas så kan långivaren ge ett garanterat restvärde vid avtalets början. Det är priset du köper bilen för när låne- eller leasingperioden är slut. Skulle bilen bedömas vara onormalt sliten kan det ändå tillkomma en värdeminskning enligt tecknat avtal.

Ditt sparkonto omfattas av den statliga insättningsgarantin, som innebär att staten skyddar de pengar du sätter in hos banker och vissa andra finansiella institut. Om exempelvis en bank sedan skulle gå i konkurs, så ser staten till att du får tillbaka de pengar du satt in hos den banken, upp till ett visst belopp som från och med 1 januari 2021 är 1 050 000 kronor.

Enligt konsumentkreditlagen måste privatpersoner betala minst 20 procent av bilens pris kontant eller genom inbytesbil. Om du ska köpa en bil som kostar 100 000 kronor behöver du alltså betala 20 000 kronor kontant. Har du en bil som är värd 10 000 kan du byta in den och betalar mellanskillnaden på 10 000 kontant istället. Har du en bil som är värd 30 000 kan du byta in den och behöver då endast låna 70 000, då behöver du inte betala någon kontantinsats.

Med kontoutdrag menar vi fakturan som kommer antingen hem i brevlådan eller som pdf om du har anmält e-faktura. Du kan också se kontoutdraget när du loggar in i CarPay.

En kreditgräns på till exempel 15 000 kronor innebär det högsta beloppet du kan spendera. När du handlat upp hela krediten kan du inte längre handla, utan då måste du betala fakturorna och fylla på krediten innan du kan använda kortet igen. Du kan själv önska storlek på kreditgränsen, men din ekonomi och betalningsförmåga styr beloppet. Om kreditgivaren ser att du kan sköta betalningen kan det ibland vara möjligt att öka upp beloppet. Ibland kan tillfälliga undantag göras, men då behöver du oftast kontakta kortutgivaren personligen. I CarPay kan du justera önskad kreditgräns, och får ofta besked ganska snabbt.

Som bank och kortutgivare är vi skyldiga att göra en kreditupplysning på dig innan vi beviljar ett lån, något som är reglerat i konsumentkreditlagen och i lagen om bank- och finansieringsrörelse. Vi försäkrar oss då om att du har möjlighet att betala dina månadsfakturor samt eventuell ränta och avgör samtidigt vilken kreditgräns som är lämplig för din ekonomi.

Enligt konsumentkreditlagen måste privatpersoner betala minst 20 procent av bilens pris kontant eller genom inbytesbil.

Bonus ges till bilar med låga utsläpp. Miljöanpassade fordon som är tagna i trafik första gången före 2020 med utsläpp av koldioxid på upp till 60 gram per kilometer och fordon tagna i trafik första gången under 2020 eller senare med utsläpp av koldioxid på upp till 70 gram per kilometer premieras med en bonus på maximalt 60 000 kronor.

Förmånsvärdet reduceras till 75 procent av ursprungsvärdet om du kör mer än 3 000 mil om året i tjänst. Om du kan visa att bilen används privat högst 10 gånger per år och körsträckan är max 100 mil betalar du inget förmånsvärde alls.

Med den nominella räntan menas den ränta som långivaren tar ut för lånet, utan eventuella avgifter. Den effektiva räntan visar hur stor den totala kostnaden för lånet är, inklusive alla avgifter, som till exempel uppläggnings- och aviseringsavgift.

När du leasar en bil och lämnar tillbaka den ska allting som följde med bilen återlämnas, som nycklar, tillbehör och liknande. Bilens ålder och körsträcka påverkar bedömningen av repor på karossen, stenskott, slitage på klädsel och inredning, slitage på ratt och växelspak. Ofta finns en skötselguide som beskriver vad som räknas som normalt och onormalt slitage. Räknas det som onormalt slitage kan du behöva betala för kostnaden att åtgärda felet/skadan.

Den operationella leasingformen omfattar finansiering, administration och hantering av företagets bilparker samt garanti för restvärden och service- och reparation. Det innebär att företaget inte hanterar något kring sin bilpark själva, utan det gör leasingföretaget som då har hela ansvaret.

RESTVÄRDE

"När du tar ett billån med restvärde behöver du inte amortera tillbaka hela beloppet under den löptid som du bestämmer med långivaren. Det innebär att du kan betala tillbaka din skuld med bilens återstående värde när amorteringstiden är slut."

Beloppet speglar prisutvecklingen i vårt samhälle och är underlag för många olika områden. Till exempel påverkar det värdet av bilförmån i deklarationen, högsta skattefria traktamente och storlek på grund- och jobbskatteavdrag. Det är den Statistiska centralbyrån som årligen räknar om beloppet och prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kronor. Om du har en tjänstebil är prisbasbeloppet ett underlag för att räkna ut förmånsvärdet för bilen och därmed den skatt du betalar för att använda bilen privat. På Skatteverkets webb kan du räkna ut värdet på olika bilar. 

Innebär att du hyr en bil under en avtalad tidsperiod, oftast på 36 månader. En fördel med privatleasing är att du får en fast månadskostnad, vilket kan anses innebära bekvämlighet och minskad risk för kunden. Nackdelar kan vara en hög kostnad för att avbryta avtalet i förtid liksom avgifter för eventuellt onormalt slitage, där bilföretaget kan ha ensamrätt att avgöra vad som är normalt slitage. Det företag som erbjuder privatleasing har egna kostnader och avkastningskrav, vilket finansieras av kunden.

Rak amortering är vanligt när det gäller lån med säkerhet, som ett billån. Det innebär att du får en ändrad månadskostnad efter tid eftersom ju mer du betalar av, desto mer påverkas räntan som minskar och du betalar ett lägre och lägre månadsbelopp. Det innebär högre utgifter i början, men en lägre totalkostnad för lånet i slutändan. 

När du tar ett billån med restvärde behöver du inte amortera tillbaka hela beloppet under den löptid som du bestämmer med långivaren. Det innebär att du kan betala tillbaka din skuld med bilens återstående värde när amorteringstiden är slut. En uppskattning görs på det värde som bilen kommer att ha när återbetalningstiden är slut. Saker som påverkar värdet är antal mil och utrustning och värdet på samma bilar. Lånet läggs upp så att den summa som inte behöver amorteras motsvarar bilens beräknade värde. Det kan då bli en lägre månadskostnad, men en nackdel kan bli om du sätter restvärdet för högt – då kan du behöva betala mellanskillnaden om bilen är värd mindre när den faktiskt säljs.

Om du till exempel har ett sparkonto med 100 kronor och har 1 procent ränta ökar värdet till 101 kronor. Nästa år får du då ränta på 101 kronor istället och ökar därför avkastningen varje år.

Med en digital plånbok har du alltid kortet med dig direkt i mobilen.

Begreppet innebär att när du köper eller leasar bil så ska du inte titta på enbart inköpspriset, utan räkna in alla kostnader som service, skatter, försäkring, drivmedelskostnader, men även miljöbonusar som kan sänka månadskostnaden. När alla totala kostnader räknas in kan det innebära att en bil som har ett dyrare inköpspris i slutändan kan bli billigare i månadskostnad.

Total kreditkostnad innebär alla kostnader som tillkommer med ett lån, som aviavgifter, räntor och uppläggningskostnad. Genom storleken på lånet, vilken återbetalningstid det är och alla kostnader kan du räkna ut den totala kreditkostnaden på lånet. 

När du ska köpa och äga en bil är det viktigt att ta med värdeminskningen i beräkningen. Det innebär hur mycket bilen tappar i värde över tid och beror på många faktorer som miltal, färg och modell. En bil slits rent mekaniskt när den körs. Motor och drivlina slits ju längre sträcka man kör, precis som väder och vind sliter på bilen. Bilen blir även tekniskt föråldrad vilket också påverkar värdet. En del bilmodeller tappar mindre i värde, så det är bra att kolla upp på förhand värdeminskningen för en specifik modell på marknaden när du gör ditt val. 

Starta en dialog med oss

Har du frågor eller kommentarer om denna artikel? Hör av dig till tycktill@carpay.se